Quận 7

76A Lâm Văn Bền Quận 7
DT: 8.7x20
Kết cấu: Mặt bằng
Giá: 70 triệu
Liên hệ: 0938.469.486